AANBOD

Bijles en huiswerkbegeleiding

VOORTGEZET ONDERWIJS

Goed Wijs werkt samen met M2 dubbele leerkracht voor het verzorgen van huiswerkbegeleiding en bijlessen. Voor Engels ben ik bij M2 werkzaam als de vakspecialist. Ik ondersteun middelbare scholieren bij het (verder) ontwikkelen van hun Engelse lees-, luister- en schrijfvaardigheden. Naast Engels verzorg ik ook bijles voor veel andere vakken.

Voor meer informatie over bijlessen en huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren verwijs ik u naar de website van M2: m2dubbeleleerkracht.nl/


(SPECIAAL) BASISONDERWIJS

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen natuurlijk ook vastlopen op een bepaald vak of op het schoolwerk algemeen. Individuele bijles kan dan stimulerend werken.

Ambulante begeleiding en advies

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Weet u niet goed hoe u uw kind kan helpen bij de moeilijkheden die het thuis, op school of in een andere omgeving ervaart? Ik bied individuele begeleiding aan kinderen en jongeren om ze verder te helpen in hun ontwikkeling.

Samen onderzoeken we wat de knelpunten zijn en welke extra ondersteuningsbehoeften het kind heeft. De individuele begeleiding kan zowel thuis als binnen een andere omgeving plaatsvinden, bijvoorbeeld op school.

In de thuisomgeving kan praktisch opvoedingsadvies voor de ouders ondersteunend werken. Dit geldt ook voor pedagogisch en didactisch advies voor de groepsleerkracht op school.

Flexleerkracht

Ik ben beschikbaar als flexleerkracht voor het (speciaal) basisonderwijs.

Goed Wijs is aangesloten bij www.flexleerkracht.nl. Via dit platform worden ZZP'ers en freelancers in het onderwijs in contact gebracht met scholen en andere onderwijsorganisaties zonder tussenkomst van een detacheringsbureau.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie over beschikbaarheid en tarieven.