Over mij

Ik ben Simone Solleveld, oprichtster en eigenaresse van Goed Wijs. Ik geloof in goed, echt onderwijs. In het wijs maken van kinderen en jongeren op school en in de wereld. Onderwijs is mijn passie, maar mijn basis is pedagogisch, vandaar de naam Goed Wijs onderwijs en opvoeding.

In 2019 heb ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de Erasmus Universiteit. Op het moment volg ik de verkorte deeltijd pabo aan de Thomas More Hogeschool om mijn lesbevoegdheid te behalen. De volgorde die ik voor mijn studieloopbaan heb gekozen, is tekenend voor mijn visie op leren en onderwijzen. Ik heb ervoor gekozen om mij eerst te verdiepen in de pedagogiek, oftewel opvoedkunde, en daarna te starten met de opleiding tot leerkracht om mijn didactische vaardigheden verder te ontwikkelen

Ik geloof namelijk dat een goede pedagogische relatie tussen de leerkracht en leerling de basis vormt voor het leerproces. Overdracht van kennis en vaardigheden kan pas echt goed slagen als er sprake is van een relatie en de leerling wordt ‘gezien’. Vanuit mijn pedagogische kennis- en ervaringsbasis ben ik in staat om de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen in te schatten. Op basis hiervan kan ik kinderen op pedagogisch en didactisch vlak bieden wat ze nodig hebben.

Onderwijs- en opvoedingskwesties benader ik vanuit een positieve, maar vooral nuchtere en realistische invalshoek. Ik sta voor een praktische en haalbare aanpak. Adviezen die passen bij de situatie, het kind en de draagkracht van ouders en andere opvoeders.

Bachelor of Science in de Pedagogische Wetenschappen

Propedeuse pabo

Student verkorte deeltijd pabo - Thomas More

pe·da·go·giek (de; v)

wetenschap van het opvoeden en onderwijzen

di·dac·tiek (de; v)

kunst of methode van onderwijzen